• Actuem en els partits judicials de Mataró, Arenys de Mar, Barcelona i Granollers.
  • Serveis de gestió processal amb la màxima agilitat en la tramitació dels seus expedients.
  • Informació i assessorament professional des un estret contacte personal.
  • Facilitar al lletrat i al client tota la gestió processal dels seus assumptes.

Presentació

L'objectiu del nostre equip és oferir els millors serveis de gestió processal amb la màxima agilitat en la tramitació dels seus expedients. Exercim en els partits judicials de Mataró, Arenys de Mar, Granollers i Barcelona..

És la nostra intenció i objectiu, mitjançant l'aplicació de les noves tecnologies, facilitar al lletrat i al client tota la gestió processal dels seus assumptes, sense per això desviar l'atenció personalitzada i directa que ens caracteritza. Ens centrem a facilitar el tràmit processal de l'expedient, realitzant personalment els requeriments i notificacions, i preparant els escrits que indiqui el lletrat a tot moment.

ANNA MARIA TERRADAS CUMALAT

Procuradora dels tribunals en els partits judicials de Mataró, Arenys de Mar, Granollers i Barcelona.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Col·legiada núm. 128 del Col·legi de Procuradors de Mataró.

Exdegana del Col·legi de Procuradors de Mataró.

Compta amb la col·laboració de:

Cesca Callejas Sanjosé. Oficial habilitada.